Voetmaten en harmonischen

In de traditie komt het verleden weer tot leven. Bijvoorbeeld de aanduiding voetmaat, aangegeven door een getal met een komma in upper script erachter, geeft traditioneel de lengte –in het aantal voeten- aan van een orgelpijp. Echter ook nog op menige hard- of software synthesizer vinden we een fysieke knop of parameter waarbij we kunnen kiezen tussen bijvoorbeeld 16’, 8’ of 4’. Deze keuzemogelijkheid, leerde de ervaring, resulteerde in transposities van een octaaf. 16’ klinkt een octaaf lager dan 8’. 4’ een octaaf hoger dan 8’.