Synth zingt

Over het verschil tussen kinder- en volwassenenstem, het onderscheid tussen mannen- en vrouwenstem, over sopraan en tenor, over boventoonzingen. Vooruit, leer je synthesizer zingen…

Nog altijd ben ik verbaasd en verbijsterd over dat fantastische cybernetische systeem: de drie-eenheid van menselijk brein, spraakorgaan en gehoor. Feilloos herken je stemmen uit duizenden. Hoe komt het dat ik direct een geboren Tilburgs-spreker herken. Hoe doe ik dat nou: Vlaams spreken. Heel handig overigens als je op bezoek bent bij de zuiderburen. Ze hebben dan niet in de gaten da kik ei’lijk n’n ‘Ollandse kaaskop ben en dat heeft zo zijn voordelen.
vocal-age-gender.mp3
overtone-singers.mp3