Van Ringmodulator tot Multiplier

Ringmodulator: Ooit ontwikkeld voor de telefonie. Dat was heel lang geleden toen elk vast telefoontoestel nog was verbonden met een eigen vaste verbinding met een centrale. Maar met het steeds populairder worden van de telefoon zou het wel erg druk geworden zijn in de grond met steeds maar meer kabelverbindingen. Was het niet mogelijk om meerdere gesprekken over één kabel te versturen zonder storing van de ene op de andere verbinding?

Moduleren: Oorspronkelijk is de ringmodulator opgebouwd uit twee transformatoren en vier dioden (zie bijlage). De dioden zijn allen kopstaart met elkaar verbonden: één met twee, twee met drie, drie met vier en vier weer met één. Een rondlopertje dus, ofwel een ring. Zonder nu te verdwalen in de elektronica komt het er op neer dat als we aan de twee ingangen wisselspanningen aansluiten er aan de uitgang van de ringmodulator iets nieuws ontstaat: de som- en verschilfrequenties van de twee ingangssignalen.
ringmodulator.mp3