De interactie in Physical Models

We hebben al kennis gemaakt met de twee onderscheiden globale systeemelementen uit de muziekinstrumenten: excitator(en) of driver(s) en resonator(en). Zonder deze twee systemen geen akoestisch muziekinstrument.

Echter wat wat minstens zo belangrijk is, is de interactie tussen deze beide onderdelen. Vooral als je uit de traditionele ‘analoge synthwereld’ komt sta je daar meestal niet bij stil. Gewoonweg omdat daar interactie meestal niet aan de orde is. Een oscillator is aangesloten op een filter, vanuit het filter naar een versterker. Dat is zo -kort door de bocht gesteld- de signaalrouting.
pll-instrument.mp3