Doppler Panner

Bewegende geluidsbronnen vertonen afhankelijk van de afstand tot luisteraar en hun snelheid het zogenoemde Dopplereffect. Je kent wel het voorbeeld van een politieauto die met hoge snelheid naar je toe komt gereden met sirene aan. Je hoort de toonhoogte van de sirene dan een glissando omhoog maken.

Op het moment dat de auto je passeert en van je af rijdt hoor je de toonhoogte naar beneden glijden. Dat komt omdat bij naar je toe rijden de golf in elkaar wordt gedrukt, en bij je vandaan bewegen de golflengte wordt uitgerekt. De grootte van de glissando hangt sterkt af van de snelheid van bewegen.