Soundistan of Klangreich

Springstofen, marsmuziek, blaasinstrumenten, de American Standards Association, computeranalyse, multidimensionaal schalen, wat heeft dat in vredesnaam met elkaar van doen…

de complexiteit van timbre Timbre, klankkleur is een complexe zaak. Klankkwaliteit, klankidentiteit heeft vele dimensies. Dat had ook Hermann von Helmholtz - grondlegger van het klankonderzoek - al in de gaten. Hij hield er twee verschillende theorieën op na. Eén voor de klankkleur van spraakklanken, de klinkers en medeklinkers, en een andere theorie voor het timbre van muziekinstrumenten.

De vocaalwaarneming werd volgens hem bepaald door formanten, energiemaxima bij vaste frequenties. Dit was zijn zogenoemde Absoluuttheorie. De klankkleur van muziekinstrumenten werd naar zijn mening slechts bepaald de de onderlinge sterkteverhouding van de grondtoon en boventonen: de Relatieftheorie.