Flip Flop FoSyn-Oscillator

De naam zegt het al zo’n beetje: het flippert op en neer tussen twee situaties. Zo’n flip flop kan in combinatie met een delay module een start-stop-oscillator vormen. Maar, allereerst de werking van een flipflop.

In dit geval een zogenoemde RS Flip Flop. R en S staan voor opvolgend Reset en Set. Maken we de Setingang even logisch één (Caviawaarde > 0) dan wordt de Q-uitgang eveneens ‘hoog’.

De andere uitgang met het liggend streepje boven de Q is de inverterende uitgang, Deze is altijd tegengesteld aan de waarde van de Q-uitgang. We hoeven de S-ingang maar even hoog te maken en de
uitgang Q blijft logisch ‘1’. Maken we vervolgens slechts even de Resetingang ‘hoog’, dan verandert de Q-uitgang in logisch ‘0’ (dat is gelijk aan Claviawaarde ≤ 0).