Orgelmixturen

Mixturen zijn zonder twijfel een van de kenmerkendste registers van het pijporgel. Het zijn zogenoemde samengestelde stemmen. D.w.z. dat op één toets meerdere pijpen van onderscheiden toonhoogte klinken. Het is een basisgegeven dat de samenstelling van zo’n mixtuur verschillend is voor bepaalde zones op het klavier. Een mixtuurregister wordt altijd gebruikt in combinatie met grondstemmen. Bijvoorbeeld als uitbreiding van een plenumregistratie als prestant 8’, octaaf 4’ en octaaf 2’. Het aantal toonbronnen (pijpen) die op één toets klinken wordt aangegeven met veelal een romeins cijfer. Bijvoorbeeld: Mixtuur III. Onderstaand schema geeft een voorbeeld hoe zo’n mixtuur kan zijn samengesteld over de hele omvang van het klavier.