Een FM-klokkensynthese t.b.v. een beiaardstudieklavier

Frequentiemodulatie-synthese (FM)
De Amerikaanse componist John Chowning ondekte dat frequentiemodulatie eveneens kon worden toegepast als methode voor klankopwekking. In plaats van een hoge frequentie te moduleren met een laagfrequent audiosignaal, zoals in de radiotechniek, ging Chowning uit van twee audiosignalen: één als draaggolf, carrier (c) genaamd, en één als modulator (m). De carrieroscillator wordt zo cyclisch geleidelijk evenveel omhoog en omlaag gemoduleerd door de modulatoroscillator.

Als deze modulatie langzaam gebeurt horen we dat als een sirene of vibrato, afhankelijk van de snelheid en diepte van die modulatie. Echter modulaties sneller dan 20 maal per seconde kunnen we niet meer als zodanig waarnemen. We ervaren deze frequentiemodulatie nu als een nieuw gevormde klank. Opmerkelijk in de toepassing van frequentiemodulatie voor klankopwekking is dat veelal de modulatiefrequentie juist hoger is dan de carrier- of draaggolffrequentie. Chowning paste zo een al oud gekend principe toe voor een geheel nieuwe toepassing: klankvorming.