FM synthese III

De eenvoudigste vorm van complex FM is een
operatorconfiguratie met meerdere carriers die samen
worden gemoduleerd door één en dezelfde modulator. Het
spectrum vinden we hier eenvoudig door voor elke carrier de
bekende formule toe te passen. Zo'n configuratie is met name
bruikbaar voor het opwekken van klanken met duidelijk
onderscheiden formanten.

Parallelle modulatie
Van parallelle modulatie spreken we als één carrier wordt
gemoduleerd door meerdere modulatoren. Zoals valt te
verwachten wordt het gevormde spectrum in dit geval nog
complexer dan in het de basisconfiguratie, simple FM...