FM Synthese IV

Specifieke FM-kenmerken

De volgende twee c : m-verhoudingen genereren dezelfde
zijbandfrequenties:

c : m = 1 : 2 en c : m = 1 : 4

We vergelijken nu beide gevormde spectra. We stellen het aantal
zijbanden op zes.

c : m = 1 : 2

| c ± nm |
bovenzijbanden: 3, 5, 7, 9, 11, 13
onderzijbanden: 1, -3, 5, -7, 9, -11

c : m = 1 : 4

| c ± nm |
bovenzijbanden: 5, 9, 13, 17, 21, 25
onderzijbanden: -3, -7, 11, -15, 19, -23