FM synthese V

Subaudio carrier, 0Hz carrier/waveshaping en audiosignalen als carrier en modulator.

Een carrierfrequentie ingesteld op 0Hz lijkt in eerste instantie nogal
vreemd. Een oscillator op 0Hz oscilleert niet, er komt dus niets uit. Dat
klopt inderdaad, tenminste als er geen signaal op de modulatieingang
staat. Maar met wèl een signaal op de modulatie-input wordt
het anders.

In de Yamaha FM-implementatie wordt fasemodulatie toegepast. Dat
wil zeggen dat als de waarde op de modulatie-ingang verandert, de op
0Hz ingestelde carrieroscillator gaat oscilleren. Loopt de waarde aan
de ingang positief omhoog dan wordt de frequentie omhoog
gemoduleerd. Daalt de waarde dan wordt de frequentie omlaag
gemoduleerd.

Als het modulator output level 0 wordt oscilleert de carrier niet meer.
Loopt evenwel het modulatorsignaal verder negatief omlaag dan wordt
de carrierfrequentie met tegengestelde fase omhoog gemoduleerd
('through zero FM'). De modulatiediepte wordt dus bepaald door de
snelheid waarmee het modulatiesignaal verandert...