FM synthese I

Bij de traditionele mechanisch-akoestische
muziekinstrumenten wordt de toon opgewekt door middel
van een trillend mechanisme. Globaal kunnen we daarin
twee verschillende manieren onderscheiden.

Enerzijds resonatoren, zoals snaren, gespannen vellen en
staven, die spontaan in een gedempte trilling geraken als we
ze aanstoten met een energie-impuls. De hamer die de
pianosnaar aanslaat is hiervan een voorbeeld.

Anderzijds zijn dat complexe samengestelde systemen,
zoals we die bij snaar- en blaasinstrumenten aantrefen.
Onder bepaalde condities raken deze systemen in trilling, in
oscillatie. Elke blazer en strijker weet uit ervaring dat het tijd
en moeite kost om die condities al doende te ontdekken en,
direct samenhangend daarmee, vaardigheid op te bouwen
om steeds weer die optimale voorwaarden te realiseren.