Phase Lock 2

Phase Lock 2 12:36

Een improvisatie (1978) in de elektronische studio van de Tilburgse Dans- en Muziekschool. De naam Phase Lock stamt uit de elektronica en duidt een zelfregulerend systeem aan waarvan de uitgang wordt teruggeleid naar de ingang, waardoor het geheel die zelfregelende werking verkrijgt.

Het bestaat uit 2 van zulke onderscheiden zelfregelende systemen: één in de macro-tijd die de toonopvolgingen en het tempo bepaalt, en één in de micro-tijd, dat bepaalt welke tonen er worden gegenereerd. Gerealiseerd met een Arp 2600 synthesizer, het systeem in de micro-tijd, en twee Revox recorders, het systeem in de macro-tijd. Dit laatste systeem resulteert in lange echo's als in een canon.

De zo ontstane klankenopéénstapeling wordt dan teruggevoerd naar, en beïnvloedt, het microsysteem wat resulteert in tonen die in een subharmonische relatie staan. Deze subharmonische toonreeks is het spiegelbeeld van de natuurtonenreeks; in muziektermen: de omkering of spiegeling. Deze twee met elkaar verbonden systemen vormen een geheel dat naar evenwicht streeft en waarbij vorm en inhoud een geheel vormen. Door het systeem te verstoren, de daadwerkelijke improvisatie, zoekt het daarna naar een nieuwe balans.

Mastering (de putjes op de i wat betreft audio: frequentie-equalizing en dynamiek) Joris Bonis (2014)
phase-lock-2.mp3