FM 7 Sub Audio Carrier

Een FM synthesizer met subaudio-carrier. Regelbare FM-diepte en FM-modulatiesnelheid, resulterend in Leslie-achtige simulaties.