Werner Kaegi's VOSIM

‘Berg op, berg af, berg op, berg af en dan, even rust’: de grafische partituur van het vosimsignaal. Een stilering van het Zwitsers berglandschap?

Isaac Bee(c)kman: In 1616 poneerde deze Nederlandse geleerde een geluidstheorie. Hij stelde zich voor dat een trillende snaar de lucht in stukjes hakte overeenkomstig de frequentie van de snaartrilling. Deze stukjes geluid pantten zich naar alle richtingen voort en zorgden in het oor voor een geluidssensatie. Beekmans model was zo eerder een deeltjesmodel dan een golfmodel. Hoewel zijn theorie door de huidige inzichten is achterhaald, is het wel een mooie metafoor voor de diverse formantsynthesemodellen als FOF, Pulse Forming Synthesis en ook VOSIM.